Ruhsatname ve Çalışma Kartlarına Dil / Bölge Ekletilmesi

  • Anasayfa
  • Ruhsatname ve Çalışma Kartlarına Dil / Bölge Ekletilmesi
  • 24 Mart 2023

Dil sınavı / Uygulama gezisi sona erdikten sonra; 

Ruhsatname ile ilgili tüm işlemlerinize öncelikle Bakanlık hesabına 30 TL ruhsatname ücretini ödeyerek başlayacaksınız. Sonrasında https://erehberbasvuru.kultur.gov.tr adresinden "ruhsatnameye bölge ekletme" işlemini takip edeceksiniz.

Daha sonra aşağıdaki evrakı Bakanlığa posta ya da kargo yoluyla ileteceksiniz.

1- Dilekçe (örneği aşağıda)

2-Mevcut ruhsatnamenin aslı (ruhsatnameniz kayıp ise, herhangi bir ulusal gazetede yayınlanmış kayıp ilanının aslı gazete nüshası)

Gönderilecek adres: Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü İsmet İnönü Bulvarı No:32 Ankara (Tel: 0312 470 78 87-88-89-90)

Ruhsatname ücretinin yatırılacağı Bakanlık banka hesap bilgileri: (30 TL) Hesap Adı: Kültür ve Turizm Bakanlığı

Şube: Ziraat Bankası Kamu Kurumsal Şubesi IBAN No: TR080001001745034831705540

Dilekçe:

T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI

(Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü)

 

Turist Rehberleri Birliği tarafından ……… tarihleri arasında düzenlenen ........ bölgesi uygulama gezisinde veya …….. dil sınavında başarılı oldum.  

 

Söz konusu bölgenin/dilin ruhsatnameme eklenmesi hususunda gereğini arz ederim.

 

 

Adı-Soyadı

 

İmza

 

İletişim Bilgileri:………………....…………………………………….

 

 

 

Ruhsatnameniz Bakanlık tarafından düzenlenmekte ve Odamıza gönderilmektedir. Ruhsatnamenizin aslı Odamıza ulaştıktan hemen sonra kayıtlarımızı güncelliyoruz ve size geciktirmeden bilgi veriyoruz. 2023 kartınız varsa ve mevcut kartınıza da bu bölgeyi/dili ekletmek isterseniz; sizi bilgilendirmemizden sonra rehber.tureb.org.tr adresli RBS hesabınızdan "kayıp/bilge/dil ekletme" adımını izleyerek 2023 çalışma kartınıza bu bölgeyi ekletebilirsiniz. 

Bölge/dil ekletilmiş kartınız Odamıza ulaştığında yine size SMS yoluyla bilgi vereceğiz, mevcut kartınızı mutlaka iade ederek yeni kartınızı ve henüz almamışsanız dil ekletilmiş ruhsatnamenizi İRO'dan alacaksınız.