Rehber Bul

Sayın acente yetkilileri, sayın ilgililer,

Aşağıdaki formu doldurarak rehber talebinde bulunabilirsiniz. Talebiniz sonucu programı uygun olan üyelerimizin iletişim bilgileri sayfanın altında listelenmekte, aynı zamanda rehberlik hizmetini almak istediğiniz dildeki üyelerimize e-posta yoluyla talebiniz duyurulmaktadır.

Rehberlerin taban ücretten daha düşük ücret alması ve acentaların rehberlere taban ücretten daha düşük ödeme yapması; mevzuata aykırıdır ve her iki taraf için cezai yaptırımı bulunmaktadır.

Turdan önce rehber acenta sözleşmesinin veya doğrudan müşteri sözleşmesinin imzalanması yasal zorunluluktur. Öte yandan, turun başlangıç noktasından itibaren turist rehberi görevlendirilmesi zorunludur. Turist rehberleri, yalnızca rehberlik hizmeti sunmaya yetkilidir. Bunun dışındaki faaliyetler, seyahat acentacılığı ve benzeri hizmetler, turist rehberleri tarafından sunulamaz.

Turist rehberliği hizmetleri sadece turist rehberleri tarafından sunulur. Başka sıfat veya unvanlarla icra edilen ancak bu Kanun uyarınca turist rehberliği niteliği taşıyan her türlü hizmetin yürütülmesinde mesleği icra etme koşullarını taşıyan kişiler çalıştırılır.

Rehber ücretleri ve sözleşmeler için tıklayınız. Link