Meslek Odasına Üyelik

  • 24 Mart 2023

Turist rehberlerinin yerleşim yerinin bulunduğu ilde kurulmuş odalardan birine, yerleşim yeri olan ilde oda kurulmamışsa en yakın ilde kurulmuş odalardan birine üye olmaları kanunen zorunludur. Odaların yetki çevreleri Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenmiş olup İstanbul Rehberler Odası’nın yetki çevresi; İstanbul, Bolu, Düzce, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ve Yalova illerini kapsamaktadır.

Turist rehberleri birden fazla odaya üye olamaz. Turist rehberlerinin oda üyeliğine kabulü için mesleğe kabul edilerek ruhsatname almış ve mesleğe kabul koşullarını kaybetmemiş olmaları gerekir.

İstanbul Rehberler Odası'na üyelik için başvuruda istenen belgeler: https://iro.org.tr/oda-uyeliginde-istenen-belgeler