Arama Sayfası

 • Ödemeler

  Devamı

 • Önemli: Aidatlarınızı geciktirmeden ödemenizi rica ederiz/yasal faiz

  Kayıtlarımızın incelenmesinden, Odamıza geçmiş dönemden aidat borcu bulunan ve ayrıca bu yıla ait ikinci taksidi henüz ödememiş olan üyelerimizin bulunduğu belirlenmiştir.

  Aidatını Ödememiş İRO Üyelerinin dikkatine

  Devamı

 • Üyelik Aidatı

  Eylemli turist rehberlerinin ödeyecekleri aidat, onaltı yaşını doldurmuş olanlar için belirlenen aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde yirmisinden fazla olamaz.

  Eylemsiz turist rehberleri, eylemli turist rehberlerinin ödediği aidatın beşte biri oranında aidat öder.
  Devamı