Ruhsatname ve Çalışma Kartlarına Dil Ekletilmesi

  • Anasayfa
  • Ruhsatname ve Çalışma Kartlarına Dil Ekletilmesi
image
  • 05 Ocak 2023
  • Duyuru

Ruhsatname ve Çalışma Kartlarına Dil / Bölge Ekletilmesi

 

Ruhsatname ile ilgili tüm işlemlerinize öncelikle https://erehberbasvuru.kultur.gov.tr/  veya giris.turkiye.gov.tr/Giris adresinden başlamanız gerekmektedir. Ruhsatnamesine dil veya bölge ekletmek isteyen üyelerimizin yukarıdaki linkteki online başvuruya ek olarak yapması gereken diğer işlemler aşağıdadır.

 

Öncelikle ruhsatnamenize dil veya bölge ekletmeniz gerekmektedir. Yeniden düzenlenmiş ruhsatnameniz Bakanlıktan Odamıza iletildikten sonra çalışma kartınıza ekletebilirsiniz.

 

Ruhsatname ve çalışma kartlarına dil / bölge ekletmek üzere izleyeceğiniz yol, ayrıntılarıyla aşağıda bilginize sunulmaktadır.

 

RUHSATNAMEYE DİL EKLETMEK İÇİN (Başvuru Bakanlığa):

https://erehberbasvuru.kultur.gov.tr/ adresinden online başvuru yaptıktan sonra; 

1- Dilekçe (örneği aşağıda)

2- 1 fotoğraf (fotoğrafınızın arkasına isminizi yazınız)

3- Bakanlık hesabına 30 TL ruhsatname ücreti yatırıldığına ilişkin dekont (banka hesap bilgisi aşağıda)

4- Mevcut ruhsatnamenin aslı

Gönderilecek adres: Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü İsmet İnönü Bulvarı No:32 Ankara (Tel: 0312 470 78 87-88-89-90)

Ruhsatname ücretinin yatırılacağı Bakanlık banka hesap bilgileri: (30 TL)

Hesap Adı: Kültür ve Turizm Bakanlığı

Şube: Ziraat Bankası Kamu Kurumsal Şubesi

IBAN No: TR080001001745034831705540

Dilekçe:

T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI

(Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü)

 

Turist Rehberleri Birliği tarafından ……… tarihleri arasında ....... ’da gerçekleştirilen Dil Ekletme Sınavında …………………………. dil/dillerinden katılarak başarılı oldum ve Dil Ekletmeye hak kazandım.

Söz konusu …………………………… dil/dillerin ruhsatnameme eklenmesi hususunda gereğini arz ederim.

 

Adı-Soyadı

İmza

İletişim Bilgileri:………………....…………………………………….

 

EKLER:

1.     Banka Dekontu

2.     Eski Ruhsatnamenin aslı

3.     1 adet vesikalık fotoğraf

 

RUHSATNAMEYE BÖLGE EKLETMEK İÇİN (Başvuru Bakanlığa):

https://erehberbasvuru.kultur.gov.tr/ adresinden online başvuru yaptıktan sonra

1- Dilekçe (örneği aşağıda)

2- 1 fotoğraf (fotoğrafınızın arkasına isminizi yazınız)

3- Bakanlık hesabına 30 TL ruhsatname ücreti yatırıldığına ilişkin dekont (banka hesap bilgisi aşağıda)

4- Mevcut ruhsatnamenin aslı

Dilekçe ve belgelerin gönderileceği adres: Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü İsmet İnönü Bulvarı No:32 Ankara (Tel: 0312 470 78 89)

Ruhsatname ücretinin yatırılacağı Bakanlık banka hesap bilgileri: (30 TL)

Hesap Adı: Kültür ve Turizm Bakanlığı

Şube: Ziraat Bankası Kamu Kurumsal Şubesi

IBAN No: TR080001001745034831705540

Dilekçe:

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINA

(Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü)

 

Turist Rehberleri Birliği tarafından …………………………… tarihleri  arasında yapılan  ……………………………. bölgesi/bölgelerini kapsayan Uygulama Gezisini tamamladım. Ruhsatnamemde yazılı olan bölgede en az iki yıl eylemli turist rehberliği yaptım ve gezi sonunda Birlik tarafından …………… tarihinde yapılan yazılı sınavda başarılı oldum.

Söz konusu ………………………………….. bölge/bölgesinin ruhsatname eklenmesi hususunda gereğini arz ederim.

 

Adı-Soyadı

İmza

İletişim Bilgileri:………………....…………………………………….

 

EKLER:

1.     Banka Dekontu

2.     Eski Ruhsatnamenin aslı

3.     1 adet vesikalık fotoğraf

 

ÇALIŞMA KARTINIZA DİL / BÖLGE EKLETME (Yeni ruhsatnameniz geldikten sonra)

1 - Bakanlıkça yeni ruhsatnameniz Odanıza gönderildikten sonra; RBS hesabınız İRO tarafından güncellenecek ve size de mesaj yoluyla bilgi verilecektir. 

2- https://rehber.tureb.org.tr/KullaniciGiris/Index/ adresinden (kayıp/dil/bölge ekletme bölümünden) çalışma kartı başvurusu (ödeme site üzerinden)