Odaların Genel Kurul Toplantıları - 6 Aylık Eylemlilik

  • Anasayfa
  • Odaların Genel Kurul Toplantıları - 6 Aylık Eylemlilik
image
  • 13 Mayıs 2024
  • Duyuru

Rehber meslek odalarının ve oluşturdukları üst birlik/birliklerinin Olağan Genel Kurul Toplantıları Meslek Kanunumuza göre üç yılda bir yapılmaktadır ve yine aynı kanun gereği; Odaların Olağan Genel Kurul Toplantılarının 2024 yılı Kasım veya Aralık ayı içinde yapılması gerekmektedir. 

 

Oda Genel Kurul Toplantısına, “Genel Kurul Toplantı tarihinden en az 6 ay öncesinde eylemli olmuş Oda üyeleri” katılabilirler. En fazla üyemizin seçme ve seçilme hakkını kullanmasını hedeflediğimiz ve bunu desteklediğimiz için, Genel Kurul Toplantısı tarihinde en az altı aydır eylemli olan Oda üyesi turist rehberlerinin toplantıya katılabileceğini tüm üyelerimize önemle hatırlatıyoruz.

 

Turist Rehberliği Meslek Kanunu’nda eylemlilik koşulları şu şekilde yer almaktadır:

 

- Eylemli Turist Rehberi: Çalışma kartı sahibi olup fiilen turist rehberliği hizmeti sunma hak ve yetkisine sahip turist rehberini,

 

- (3).. Meslek sadece eylemli turist rehberleri tarafından icra edilebilir. Eylemli turist rehberi olabilmek için bir yıl süreyle geçerli olan çalışma kartının alınması zorunludur. Odaya üyelik koşullarını kaybetmiş veya odaya karşı yükümlülüklerini yerine getirmemiş olanlara çalışma kartı verilmez. Eylemsiz turist rehberleri, meslek kuruluşları organlarının seçimlerinde oy kullanamaz ve bu organlarda görev alamazlar. 

 

- (4) Eylemli turist rehberlerinin ödeyecekleri aidat, onaltı yaşını doldurmuş olanlar için belirlenen aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde yirmisinden fazla olamaz. Eylemsiz turist rehberleri, eylemli turist rehberlerinin ödediği aidatın beşte biri oranında aidat öder. 

 

Yasamız çıktığından beri süregelen işleyiş şu şekildedir: Sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısının Kasım ya da Aralık ayı içinde yapılması gerekliliğinden, 2024 Yılı (V. Dönem) Olağan Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyen üyelerimizin Kanunda yazdığı haliyle eylemlilik şartlarını yerine getirmeleri, mevcut işleyişte RBS hesapları üzerinden (rehber.tureb.org.tr) online olarak eylemlilik (2024 yılı çalışma kartı) başvurularını yapmaları ve aidatlarının en az ilk taksidini yatırmaları ile mümkün olabilmektedir. 

 

Son gününe kadar varlığınızı ve desteğinizi esirgemeyeceğiniz, çetin şartlarda süren görev süremizin sonunda, katılım niceliği ve içerik niteliği açısından verimli bir genel kurul geçirmeyi şimdiden dileriz.